Facebook Twitter Youtube
Investicije ViO

Investicije ViO

NAZIV INVESTICIJE VRSTA INVESTICIJE FAZA
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Koturaškoj ulici i Trnjanskoj cesti izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici X. Vrbik izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda područja omeđenog ulicama Radnička cesta - Avenija Marina Držića - Ulica grada Vukovara - Budmanijeva - Zoranićeva izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici I. Trnjanski zavoj izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Josipa Andrića izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Plitvičkoj ulici izgradnja u planu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Dobranskoj ulici te produžetak vodoopskrbnog cjevovoda u Koranskoj ulici izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Veslačkoj ulici izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Novska izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama Kruge, Krivajska i Runjička izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Cvjetno naselje I. izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Stupničkoj ulici izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Ivana Stožira izgradnja u planu
Rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Brloškoj, Kostelskoj, Krapinskoj te Ulici grada Vukovara do Avenije Marina Držića projektiranje u tijeku
Izgradnja kolektora i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Ivana Lučića projektiranje u planu
Izgradnja javnog kanala s crpnom stanicom i vodoopskrbnog cjevovoda u Trnjanskoj cesti projektiranje u planu
NAZIV INVESTICIJE VRSTA INVESTICIJE FAZA
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Rimski jarak izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Mašićevoj ulici i Ulici Pokornoga izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici II. Maksimirsko naselje izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Ružmarinka izgradnja priprema za početak
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Ulici Jurja Ves izgradnja priprema za početak
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Biškupec breg i Kvintička i spojni cjevovod iz vodospreme Biškupec izgradnja u planu
Izgradnja (produženja) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Maksimir izgradnja u planu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici XI. Požarinje projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama Čret i Jazbinski odvojci projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama Veliki i Mali dol izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Petrovoj ulici od Domjanićeve do Bukovačke projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda od Budakove ulice do vodospremnika Bukovac projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog i magistralnog cjevovoda u Lašćinskoj cesti, Bijeničkoj cesti, Aleji Hermana Bollea i Remetskoj cesti projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Božidarevićevoj ulici projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija kanalizacije u Ulici Donji Rim izgradnja u tijeku
Izgradnja javnog kanala i vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Prilesje izgradnja u nabavi
Izgradnja javnih kanala u Ulici Bukovački vijenac i odvojcima projektiranje u tijeku
Izgradnja javnog kanala u odvojku Ulice Pustoselina izgradnja u planu
Izgradnja i rekonstrukcija javnog kanala u Ulici Nikole Škrlca projektiranje u planu
Izgradnja hidroforskog postrojenja Biškupec Breg s vodoopskrbnom mrežom naselja te rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama Klanjčić i Krežmina projektiranje u nabavi
Rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda od Ulice Divka Budaka do Slavonske avenije i rekonstrukcija kolektora Svetice projektiranje u planu
Izgradnja i rekonstrukcija kolektora u Bukovačkoj ulici  projektiranje u nabavi
Rekonstrukcija javnog kanala u Ulici Remete projektiranje u planu
Rekonstrukcija javnog kanala u Lašćinskoj cesti projektiranje u planu
Nastavak dolinskog kanala Jurja Ves - Gornji Bukovac projektiranje u planu
NAZIV INVESTICIJE VRSTA INVESTICIJE FAZA
Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda i javnih kanala unutra UPU-a Peščenica sjever - Štrigina izgradnja u tijeku
Sanacija vodoopskrbnog cjevovoda u Slavonskoj aveniji izgradnja  u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Vukomerec od k.br. 45 do Porečke ulice izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Cerjanskoj ulici izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama Radnički put III., Radnički put IV., Radnički put V. i Radnički put VI. izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Zapoljskoj ulici s odvojcima izgradnja  u planu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Vukomerec projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u naselju Peščenica - Žitnjak    projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Planinskoj ulici projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama Janka Polić-Kamova, Otona Župančića, Marije Jurić Zagorke, Franje Horvata Kiša i Aveniji Marina Držića projektiranje u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama: Bužanova, Kralja Zvonimira, Heinzelova i Šulekova projektiranje u planu
Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda i javnih kanala u odvojku Ulice Charlesa Darwina izgradnja u planu
Izgradnja javnog kanala u Motovunskoj ulici izgradnja u planu
Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje naselja Resnik izgradnja u planu
Rekonstrukcija kolektora u Henzelovoj ulici od Kvaternikovog trga do Slavonske avenije projektiranje u tijeku
Izgradnja kolektora Žitnjak 2 - faza II. i III.  projektiranje u tijeku
Izgradnja javnog kanala u Leprovičkoj ulici projektiranje u planu
Izgradnja i rekonstrukcija javnih kanala u ulicama Kriška, Oborovska i Ivanićgradska projektiranje u planu
Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda i javnih kanala u ulicama I. Ferenščica i V. Ferenščica projektiranje u planu
NAZIV INVESTICIJE VRSTA INVESTICIJE FAZA
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ilici (od Vinogradske do Ulice Črnomerec) izgradnja u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Sv. Nikole Tavelića s ograncima izgradnja u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovićevoj ulici izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ilici (od Bračunove do Zagrebačke ulice) projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Vrhovec izgradnja u tijeku
Rekonstrukcija magistralnih cjevovoda u prilazu Baruna Filipovića i Gradišćanskoj ulici od Zagrebačke do Selske ceste projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Ulici Lea Mullera od k.br. 1 do k.br. 67 te I., II., III. i odvojku prema k.br. 33 izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Ilici (od ulice Črnomerec do ZK 3158), ulici Fraterščica, Čanićevoj ulici, Duvanjskoj ulici, ulici Lukšić i Reljkovićevoj ulici projektiranje u tijeku
Izgradnja javnog kanala u Bujavičkom putu izgradnja u tijeku
Izgradnja dolinskog kanala Vrtlarska - Vinogradske stube izgradnja u planu
Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Mikulići, Fraterščica, Lukšić i Bijenik te rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže projektiranje u tijeku
Izgradnja sabirnog kanala u Ulici Mikulići - odvojak projektiranje u tijeku
Izgradnja kolektora u Ulici Črnomerec od Ilice do Fraterščice i kanala uz potok projektiranje u tijeku
Izgradnja javnog kanala u Ulici Sokolovac odvojak projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija javnog kanala i vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Jelenovac projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija javnih kanala u Gradišćanskoj ulici projektiranje u tijeku
Izgradnja javnog kanala u Ulici Podvinje projektiranje u tijeku
Izgradnja kolektora Ilica - Cankareva te rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda u Cankarevoj ulici  projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Galovići projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija i izgradnja javnih kanala i vodoopskrbnih cjevovoda u Kotoripskoj ulici s odvojcima i Ulici Graberje projektiranje u nabavi
Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda i javnog kanala u Ulici Franje Dursta projektiranje u tijeku
NAZIV INVESTICIJE VRSTA INVESTICIJE FAZA
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 6 izgradnja u tijeku
Izgradnja PS Jalševec, vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Oporovečki Breg, Jalševec i Sveta Barbara te vodospremnika Sveta Barbara izgradnja u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 1 izgradnja u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 3 izgradnja u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 2 izgradnja u tijeku
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Križnog puta od Konjščinske do Zavidovičke ulice izgradnja priprema za početak
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Branovečkoj cesti do k.br. 158 i k.br. 174 izgradnja u tijeku
Izgradnja javnog kanala i vodoopskrbnog cjevovoda u Slanovečkoj cesti za k.br. 79 do 81 izgradnja priprema za početak
Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Kurekov breg s odvojcima izgradnja u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ciglenečkoj ulici izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Cuglini s odvojcima izgradnja priprema za početak
Proširenje vodoopskrbne mreže u naseljima Oporovečki Breg, Jalševec i Sveta Barbara projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Kupneščica do k.br. 13 projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda s precrpnom stanicom u Ulici Srukov brijeg projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Mihovci projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Kuntići i izgradnja PS Kuntići projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Dankovečka - Oporovečka projektiranje u tijeku
Povećanje kapaciteta vodospremnika Oporovec i rekonstrukcija ulaznih cjevovoda projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda omeđenih ulicama: Grižanska, Hrvatskog proljeća, Srijemska, Međugorska projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda od vodospreme Hercegov gaj prema Cesarima do prekidne komore Slanovec,
Ulica Slanovec sve do Ulice Šipurinec te prebacivanje tog dijela sistema vodoopskbe na vodospremu Hercegov gaj
projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama Vrbanići s odvojcima, Mrnjaki i Miroševečkoj cesti projektiranje u planu
Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda i javnih kanala u Ulici Žuglići projektiranje u planu
Izgradnja javnog kanala s precrpnom stanicom u Ulici Orehovečki ogranak izgradnja u tijeku
Izgradnja javnog kanala u Ulici Branovečina od k.br. 19a do 19h izgradnja u tijeku
Izgradnja javnog kanala u Ulici Veliki vrh izgradnja priprema za početak
Izgradnja kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Medvedski breg projektiranje u tijeku
Izgradnja javnog kanala u Ulici Mihovci izgradnja u planu
Izgradnja javnog kanala u dijelu Ulice Šuškovići projektiranje u tijeku
Izgradnja javnih kanala u Ulici Jakopovići s izgradnjom kanala uz potok projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija javnih kanala u ulicama Kravarska, Međašna i Ločinička izgradnja u planu
Izgradnja javnog kanala u dijelu Ulice Sloge i Plazišće projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda i kanalizacijske mreže u Ulici Pustika projektiranje u tijeku
Izgradnja sustava odvodnje u Ulici Ključariček i odvojcima Branovečke ceste projektiranje u tijeku
Izgradnja javnih kanala u Ulici Kurekov breg i odvojcima projektiranje u planu
Izgradnja javnog kanala u Kunovečkoj ulici projektiranje u tijeku
Izgradnja novog vodospremnika Granešina s precrpnom stanicom i hidroforskim postrojenjem građenje u planu
Izgradnja vodospremnika s PS i dovodno-odvodnim cjevovodima za smanjenje tlaka na potezu između VS Oporovec i VS Fabijanići projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Šafrani do k.br. 9 projektiranje u nabavi
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda na aveniji Gojka Šuška projektiranje u nabavi
Izgradnja javnih kanala u Zemunskoj, Krndijskoj, Dunavskoj i Visočičkoj projektiranje u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama Kravarska, Međašna i Ločilnička projektiranje u planu
Izgradnja javnih kanala i vodoopskrbnih cjevovoda u Litijskoj ulici s odvojcima projektiranje u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i javnih kanala u Gradskoj četvrti Gornja Dubrava projektiranje u planu
Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u Ulici Šipurinec i izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Ulici Mihovci projektiranje u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Marije Sniježne projektiranje u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda od prekidne komore Božeki do Ulice Marije Sniježne k.br.4 projektiranje u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Đurini projektiranje u planu
NAZIV INVESTICIJE VRSTA INVESTICIJE FAZA
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Gračanski Mihaljevac izgradnja u nabavi
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Podsljeme izgradnja u nabavi
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Benkov put izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Mlinovi s odvojcima projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija magistralnog i vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Šestinski vijenac izgradnja u tijeku
Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama Šelendići i Gradečak lijevi s izgradnjom precrpne stanice Šelendići i vodospremnika Žlebec s hidroforskim postrojenjem projektiranje u tijeku
Izgradnja vodospremnika Mikulasi s dolaznim putem i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda od Markuševačke ceste do nove vodospreme projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Medveščina izgradnja u pripremi
Sanacija kaptažnog sustava Adolfovac projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Šušnjevec projektiranje u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Ulici Zvečaj     projektiranje u planu
Izgradnja javnog kanala u Ulici Vidovec istočno i zapadno od potoka projektiranje u tijeku
Izgradnja javnog kanala u Ulici Zvečaj projektiranje u tijeku
Izgradnja dolinskog kanala Krsišće (Deščevec) i javnog kanala u Ulici Krsišće projektiranje u tijeku
Izgradnja sustava odvodnje u ulicama Šušnjevec, Sudiščak i Gračanski ribnjak projektiranje u tijeku
NAZIV INVESTICIJE VRSTA INVESTICIJE FAZA
Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda za VS Šimunčevec i izgradnja vodospremnika Šimunčevec izgradnja u tijeku
Rekonstrukcija (izmještanje) vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu Ulice Ivana Šimunovića - Sesvete izgradnja radovi završeni
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Radničkoj ulici, ogranak od k.br. 48 do Ulice Slavka Kovačića u Sesvetama   izgradnja radovi završeni
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - Gajišće izgradnja u planu
Rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Zagrebačkoj cesti do Bjelovarske ulice u Sesvetama izgradnja u planu
Rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Bjelovarskoj, Sesvetskoj, Kobiljačkoj i Dugoselskoj cesti u Sesvetama izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Hercegovačkoj ulici u Sesvetama izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Budimskoj ulici u Sesvetama izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Bagrema (Staro Brestje) u Sesvetama izgradnja u planu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Mažuranićevoj ulici (Kašina) izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Zagrebačkoj ulici projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u dijelu naselja Selčina - Sesvete projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od naselja Kašina do naselja Planina Donja projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Prekvršje - Liševo i precrpne stanice Liševo projektiranje u tijeku
Izgradnja vodospremnika Planina Donja projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbne mreže u nastavku Ulice Petra Zoranića i odvojku do k.br. 43a projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija javnog vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Jure Turića projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - Budorova i Kucljeva projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - Jelkovec projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - Veliki brijeg odvojak, Mali brijeg, Cetini odvojak (Kašina) projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - cjelina A projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - cjelina B projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - cjelina C projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - cjelina D projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - cjelina E projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - cjelina F projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - cjelina G projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - cjelina H projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - cjelina I projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - cjelina J projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - cjelina K projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - cjelina L projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Glavnica Gornja, VS Blaguša i PS Blaguša 1 projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Prepuštovec, Vurnovec i Gajec u Sesvetama izgradnja u nabavi
Proširenje vodoopskrbne mreže u naseljima Belovar i Lužan projektiranje u tijeku
Izgradnja javnog kanala i vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Đure Sudete projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Jalševečkoj cesti od k.br. 66 do k.br. 72 projektiranje u planu
Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u GČ Sesvete projektiranje u planu
Izgradnja javnih kanala u slivu sabirnog kanala Letnička - Olovska - Fučeki u naselju Sesvetska sela izgradnja priprema za početak
Rekonstrukcija i izgradnja javnih kanala u Ulici Krste Hegedušića i Grete Turković Srića s odvojcima u naselju Staro Brestje izgradnja radovi završeni
Izgradnja javnog kanala u Ulici Jerolima Miše izgradnja u nabavi
Izgradnja sabirnog kanala otpadnih voda naselja Dobrodol, Šimunčevec i Vuger selo - sliv sabirnog kanala "Šimunčevečka" izgradnja u nabavi
Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje Sesveta i Sesveta istok izgradnja u planu
Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje dijela naselja Kraljevački Novaki i zapadno od Popovečke ceste izgradnja u planu
Izgradnja spoja sustava odvodnje Sesvete - istok na CUPOV Grada Zagreba izgradnja u planu
Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje naselja Popovec izgradnja u planu
Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje naselja Sesvetska Sopnica izgradnja u planu
Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje dijela naselja Gajišće - sliv dolinskog kanala Gajišće u Sesvetama izgradnja u planu
Rekonstrukcija javnog kanala u Vinogorskoj ulici u naselju Staro Brestje izgradnja u planu
Rekonstrukcija kolektora "Rimski put" od Slavonske avenije do Savske ceste u naselju Jelkovec projektiranje u tijeku
Izgradnja javnog kanala u ulicama Trnavec i Grička u naselju Dobrodol projektiranje u tijeku
Izgradnja javnog kanala u Aleji mira projektiranje u tijeku
Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Belovar (dio), Blaguša, Budenec, Cerje, Drenčec, Gajec, Glavničica, Kašina, Lužan, Paruževina,
Prepuštovec, Soblinec, Šašinovec, Vurnovec i Žerjavinec - I., II. i III. faza
izgradnja u planu
Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Belovar (dio), Adamovec, Moravče, Jasenovec, Glavnica Gornja i Glavnica Donja (SI dio GČ Sesvete) - IV. faza izgradnja u planu
Rekonstrukcija javnih kanala u južnim odvojcima Dobrodolske ceste i Ulici Zagošće projektiranje u tijeku
Izgradnja odvodnje dijela naselja Vugrovec donji, Vugrovec gornji i Goranec projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija dolinskog kanala Mesci - Istarska (Kraljevečki Novaki) izgradnja u planu
Izgradnja javnih kanala u odvojku ulica Breg i Klanjec, naselje Đurđekovec projektiranje u tijeku
Izgradnja javnog kanala u Ulici Stjepana Mikuša projektiranje u tijeku
Izgradnja sekundarnih kanala odvodnje otpadnih voda dijela naselja Vugrovec donji, Vugrovec gornji i Goranec u Sesvetama - sliv sabirnog kanala Vugrovec - Goranec projektiranje u tijeku
Izgradnja kanalizacijske mreže u dijelu naselja Prekvršje, Kašinska Sopnica, Kučilovina, Planina donja, Planina gornja projektiranje u tijeku
Izgradnja javnog kanala u Štribenskoj ulici projektiranje u tijeku
Izgradnja javnog kanala u Ulici Josipa Račića u naselju Staro Brestje projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija odvodnje dijela naselja Sesvetska Selnica projektiranje u tijeku
Izgradnja odvodnje dijela naselja Dobrodol, Šimunčevec i Vuger selo izgradnja u planu
Izgradnja javnog kanala u Ulici Slavka Kovačića s odvojcima projektiranje u planu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Jerolima Miše projektiranje u tijeku
Izgradnja javnih kanala u ulicama Podolčica, Pahorit i Trakuliščica u naselju Đurđekovec projektiranje u tijeku
NAZIV INVESTICIJE VRSTA INVSTICIJE FAZA
Izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Lešće - Otruševec izgradnja radovi završeni
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Gradišće - Draganje selo - Slani dol izgradnja u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u zapadnom dijelu grada Samobora (Kolodvorsko naselje) izgradnja u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Konščica - Falaščak - Galgovo izgradnja u nabavi
Izgradnja magistralnog cjevovoda od šetališta uz Mlinove do Ulice grada Wirgesa izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama Milke Trnine, Krste Hegedušića i Janka Staničića izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u dijelu naselja Lug izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Falaščak izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Konščica izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda od PS Velika Jazbina do vodospremnika Otruševec i izgradnja PS Velika Jazbina izgradnja u planu
Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Rude, Črnec, Palačnik projektiranje u planu
Izgradnja vodospreme s precrpnom stanicom Draganje selo i Slani dol projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda naselja Noršić selo i Bašić breg projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Prigorskoj ulici u naselju Kladje izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama Stara cesta i Butoraj (Mala Rakovica) projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Starogradskoj ulici projektiranje u tijeku
Izgradnja vodospreme u Bogdanovićevoj ulici projektiranje u planu
Izgradnja VS Kotari, rekonstrukcija PS Sv. Leonard te rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda za naselja Manja vas, Kotari, Poljanica Okićka, Terihaji i Naglići projektiranje u planu
NAZIV INVESTICIJE VRSTA INVESTICIJE FAZA
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Stublov zdenac u naselju Mala Gorica izgradnja radovi završeni
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda i stanice za povećanje tlaka u Ulici Gaj izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama Videkovići, Loza i Novačka cesta (od Vojvodića do Rakitske ceste) izgradnja u planu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Zelengaj izgradnja u nabavi
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Borovina izgradnja u nabavi
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Miholići izgradnja priprema za početak
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Poduzetničkoj ulici izgradnja u planu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Dekanići - I. i II. odvojak izgradnja u planu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Plohi izgradnja u planu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u odvojku Ulice Srebrnjak izgradnja u planu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Zagrebačkoj ulici izgradnja u planu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Trnac izgradnja u planu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Aninoj ulici izgradnja u planu
Izgradnja fekalne kanalizacije u Okićkoj ulici izgradnja u planu
Izgradnja fekalne kanalizacije u dijelu Ulice Dr. Franje Tuđmana izgradnja u planu
Izgradnja fekalne kanalizacije u dijelu Ulice Topolje izgradnja u planu
Izgradnja fekalne kanalizacije u RZ Novaki izgradnja u planu
Izgradnja kolektora fekalne kanalizacije i crpne stanice u Industrijskoj ulici odvojak I, Industrijskoj i obrtničkoj ulici u radnoj zoni na području Svete Nedelje projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija CS Rakitje projektiranje u nabavi
Izgradnja fekalne kanalizacije u Ulici Ivana Sopića u Brezju izgradnja priprema za početak
Izgradnja produžetka GSK3 od naselja Kerestinec do naselja Mala Gorica izgradnja u planu
Izgradnja fekalne kanalizacije u dijelu Trešnjevačke ulice, Ulice Plohi i I. Trešnjevačkog odvojka izgradnja u planu
Izgradnja fekalne kanalizacije u dijelu Ulice Kresišće, Trnske ulice i Trg Lazina izgradnja u planu
Izgradnja fekalne kanalizacije u dijelu Trničke ulice izgradnja u planu
Izgradnja fekalne kanalizacije u Ulici Dužica izgradnja u planu
Izgradnja fekalne kanalizacije u Kerestinečkoj cesti i Ulici Mate Lovraka izgradnja u planu
NAZIV INVESTICIJE VRSTA INVESTICIJE FAZA
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Hrastova izgradnja radovi završeni
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ograjskoj ulici izgradnja u pripremi za početak
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Hrastinski put izgradnja u pripremi za početak
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Zavrti izgradnja u planu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Novoj ulici izgradnja u planu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu Ulice Kračnice izgradnja u planu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu Ulice Stupničke Šipkovine izgradnja u planu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u cesti prema groblju izgradnja u planu
Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama: Kovačičko odvojak, Donjostupnička, Prudnice (produžetak), Dvorski put, Žužići, Sv. Benedikta izgradnja u planu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Pod bregom izgradnja u planu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Prudnice izgradnja u planu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Ferde Belaja izgradnja u planu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu Gospodarske ulice izgradnja u planu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u odvojku prema Ulici Tratina izgradnja u planu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u odvojku Donjostupničke ulice izgradnja u planu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u odvojku Pavlovićke ulice izgradnja u planu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Josipa Sačića izgradnja u planu
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda - sanitarna kanalizacija etapa 1 izgradnja u tijeku
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda - sanitarna kanalizacija etapa 2 izgradnja u tijeku
Izgradnja javnog kanala u cesti prema groblju izgradnja u planu
Izgradnja javnih kanala u ulicama: Široka, Gorenska odvojak, Gradek, Botinka (I. odvojak), Javora, Dvorski put, Josipa Sačića, Šipkovine 2, Prudnice, Kovačićko, Cigulići, Rubna, Hrastova izgradnja u planu
Izgradnja sustava odvodnje Stupnik izgradnja u planu