Facebook Twitter Youtube
Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje dijela naselja Kraljevački Novaki i zapadno od Popovečke ceste

Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje dijela naselja Kraljevački Novaki i zapadno od Popovečke ceste

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje dijela naselja Kraljevački Novaki i zapadno od Popovečke ceste. Ulice u obuhavtu su: Kozarićeva ulica, Mostarska, Garešnička i Popovečka cesta. Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u dijelu naselja Kraljevečki Novaki dio je koncepcijskog rješenja izgradnje funkcionalnog i kvalitetnog sustava odvodnje s ciljem objedinjavanja sustava odvodnje i priključenja na zagrebački sustav odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda na CUPOVZ-u. U sklopu projekta predviđena je rekonstrukcija kanalizacijske mreže u duljini od 1.910. metara. Građevinska dozvola ishođena je 21.11.2019. godine, pravomoćna s danom 24.12.2019. godine.

Izgradnja je planirana u okviru EU projekta „Projekt Zagreb“.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 8.260.800,00 kn (bez PDV-a).