Facebook Twitter Youtube
Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Kupinečki Kraljevec - II. etapa (Starjak)
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja kanalizacijske mreže naselja Kupinečki Kraljevec - II. etapa (Starjak). Ulice u obuhvatu su: Brebernička cesta, I. Brebernički odvojak, I. Brebernički brijeg, Banovke, Starjak, Starjak I. i II. Ogranak, Tratinarski put, Radovina, Školska ulica i Barunov put. Ukupna planirana duljina zahvata iznosi cca 9.600 metara. U obuhvatu projekta je i izgradnja 4 crpne stanice.
 
Projekt je predan na ishođenje građevinske dozvole u listopadu 2023. godine. Po ishođenju građevinske dozvole planirat će se izgradnja.
 
Procijenjena vrijednost građenja iznosi 2.600.000,00 € (bez PDV-a).