Facebook Twitter Youtube
Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje naselja Sesvetska Sopnica

Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje naselja Sesvetska Sopnica

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projketa je izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje naselja Sesvetska Sopnica. U obuhvatu su ulice: Zelengajska, Sopnička, Brune Bušića, Novoselska, Jure Turića, Ante Starčevića, Starčevića II odvojak, Ivana Šimunovića, Gajeva, Kalnička, Vodovodna, Prelčeva, Moslavačka, 24. prosinca i Sopnički odvojak I. Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacijske mreže u dijelu naselja Sesvetska Sopnica dio je koncepcijskog rješenje izgradnje funkcionalnog i kvalitetnog sustava odvodnje s ciljem objedinjavanja sustava odvodnje i priključenja na zagrebački sustav s pročišćavanjem na Centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda obuhvaća rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih kanala mješovite odvodnje, u ukupnoj duljini od 6.857 m, od čega je 4.975 m kanala predviđeno za rekonstrukciju. Građevinska dozvola ishođena je 17.12.2019. godine, pravomoćna s danom 14.01.2020. godine.

Izgradnja je planirana u okviru EU projekta „Projekt Zagreb“.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 26.186.900,00 kn (bez PDV-a).