Facebook Twitter Youtube
Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Belovar (dio), Blaguša, Budenec, Cerje, Drenčec, Gajec, Glavničica, Kašina, Lužan, Paruževina, Prepuštovec, Soblinec, Šašinovec, Vurnovec i Žerjavinec - I., II. i III. faza

Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Belovar (dio), Blaguša, Budenec, Cerje, Drenčec, Gajec, Glavničica, Kašina, Lužan, Paruževina, Prepuštovec, Soblinec, Šašinovec, Vurnovec i Žerjavinec - I., II. i III. faza

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja fekalne kanalizacije naselja Belovar (dio), Blaguša, Budenec, Cerje, Drenčec, Gajec, Glavničica, Kašina, Lužan, Paruževina, Prepuštovec, Soblinec, Šašinovec, Vurnovec i Žerjavinec - I., II. i III. faza. U obuhvatu su ulice: Cerska, Stanka Šatovića, Podolnica, Svetog Martina, Pavla Tukeca, Severnopoljska, Kusova, Bojničićeva, Vinka Kindera, Glavničica, Petrasi, Kružna, Puretićeva, Đurci, Budenečka cesta, Slavka Tkalčeca i I odvojak, Dominićev put, Slavka Stančira, Mate Trbušića,   Šija Vrh, Koškovićeva, Ivana Granđe, Donje polje, Kopanina, Čehulićeva, Kučiševa, Blažurčeva, Hukavčeva, Miškinova, Stjepana Granđe, Ivana Kenfelja, Krčevina, Slavonska, Šašinovečka, Bosanska, Žerjavinečka, Istarska, Vrleščica, Krapinska, Osječka, Mostarska, Dalmatinska, Soblinečka, Lička, Kumrovečka, Prepuštovečka, Ljudevita Gaja, Lug, školska, Vatrogasna, Livadarska, Omladinska, Varaždinska, Poljska cesta, Zagrebačka, Augusta Šenoe, Zeleni vijenac, Gašparci, Okičani, Fotivci,Prepuštovečka, Obrež, Soblinečka, Stjepana Vojnovića, Gaječka, Vurnovečka, Kusova, Banov brijeg, Novakova, Novoseli, Škanići, Glavna, Pukšeci, Poljska, Blaguška cesta, Odvojak Mali brijeg, Odvojak Veliki brijeg, Boršćakova, Benkošćica, Paruževinska cesta, Kralji, Kraljščak, Cvjetna,  Cesta Ivana Mažuranića, Školska, Novi put, Vinogradska, Borska, Cmrok, Tušekova, Šulekova, Dumbovićeva, Prigorska i Vinogorska. Sjeveroistočno područje naselja Sesvete nema izgrađenu kanalizacijsku mrežu, osim u pojedinim ulicama naselja Šašinovec s direktnim ispuštanjem otpadnih voda u potok Kašinu ili cestovne jarke i kanale. Povezivanje aglomeracije Glavničica sa sustavom odvodnje grada Zagreba, preko Sesvetskog Kraljevca, postiže se vođenjem trasa do najnižeg dijela sustava u naselju Drenčec, od kuda se otpadne vode putem CS Drenčec i tlačnog cjevovoda odvode do naselja Cerje, a dalje gravitacijskim cjevovodom položenim u koridoru Cerske ulice do Sesvetskog Kraljevca. Ukupno je, kroz sve tri faze, planirana izgradnja 68.690 m javnih kanala fekalne odvodnje (od toga je  5.880 m tlačnih cjevovoda) te 16 crpnih stanica.

Ishođena je građevinska dozvola te je izgradnja planirana u okviru EU projekta „Projekt Zagreb“.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 19.035.000,00 € (bez PDV-a).