Facebook Twitter Youtube
Gradska četvrt Podsljeme
NAZIV INVESTICIJE VRSTA INVESTICIJE FAZA
Rekonstrukcija kanalizacijske i vodoopskrbne mreže u sklopu zahvata rotora Šestine izgradnja u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Gračanski Mihaljevac izgradnja u nabavi
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Podsljeme izgradnja u nabavi
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Benkov put izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Mlinovi s odvojcima projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija magistralnog i vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Šestinski vijenac izgradnja u planu
Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama Šelendići i Gradečak lijevi s izgradnjom precrpne stanice Šelendići i vodospremnika Žlebec s hidroforskim postrojenjem projektiranje u tijeku
Izgradnja vodospremnika Mikulasi s dolaznim putem i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda od Markuševačke ceste do nove vodospreme projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda od vodospreme Hercegov gaj prema Cesarima do prekidne komore Slanovec, Ulica Slanovec sve do Ulice Šipurinec te prebacivanje tog dijela
sistema vodoopskbe na vodospremu Hercegov gaj
projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u Ulici Medveščina projektiranje u tijeku
Sanacija kaptažnog sustava Adolfovac projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Šušnjevec projektiranje u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Ulici Zvečaj     projektiranje u planu
Izgradnja javnog kanala u Ulici Vidovec istočno i zapadno od potoka projektiranje u tijeku
Izgradnja javnog kanala u Ulici Zvečaj projektiranje u tijeku
Izgradnja dolinskog kanala Krsišće (Deščevec) i javnog kanala u Ulici Krsišće projektiranje u tijeku
Izgradnja sustava odvodnje u ulicama Šušnjevec, Sudiščak i Gračanski ribnjak projektiranje u tijeku