Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnog kanala u Ulici Veliki vrh
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja javnog kanala u Ulici Veliki Vrh. Izgradnjom javnog kanala omogućit će se priključenje postojećih objekata na kanalizacijski sustav Grada Zagreba s dovodom na Centralni uređaj za pročiščavanje otpadnih voda Grada Zagreba uz postizanje primjerenog standard življenja te pozitivnog utjecaja na zaštitu okoliša. Sveukupna planirana duljina javnog kanala u predmetnoj ulici iznosi 2.246 metara.

Planirani početak radova je ljeto 2023. godine.

Ugovorena vrijednost građenja iznosi 929.176,19  (bez PDV-a).