Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama Jablana, Jela, Bršljana i Čempresa
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: U predmetnim ulicama izgrađeni su vodoopskrbni cjevovod. Zbog njihove dotrajalosti potrebno je izvršiti rekonstrukciju i to Ulica Jablana u dužini od cca 120 m, Ulica Jela u dužini od cca 117 m, spojna ulica između Ulica Jablana i Jela u dužini od cca 59 m, Ulica Bršljana u dužini od cca 179 m, Ulica Čempresa u dužini od cca 156 m i spojna ulica između Ulica Bršljana i Čempresa u dužini od cca 58 m. Ukupna duljina projektiranih cjevovoda iznosi 689 metara.

Vodoopsrkba i odvodnja d.o.o. pokrenula je postupak javne nabave za ugovaranje izvođenja radova te je u istome donesena Odluka o odabiru ugovoratelja. U tijeku je potpisivanje ugovora o izvođenju radova nakon čega će se izvršiti prijava građenja i uvođenje izvođača radova u posao.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 1.150.000,00 kn (bez PDV-a).