Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija magistralnih cjevovoda u prilazu Baruna Filipovića i Gradišćanskoj ulici od Zagrebačke do Selske ceste

Rekonstrukcija magistralnih cjevovoda u prilazu Baruna Filipovića i Gradišćanskoj ulici od Zagrebačke do Selske ceste

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija magistralnih vodoopskrbnih cjevovoda DN 450 i 500 mm u Prilazu baruna Filipovića i Gradišćanskoj ulici od Zagrebačke do Selske ceste – Ribnjak (Jankomir). Realizacijom istog omogućit će se  funkcionalna i sigurna distribucija vode. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi  924 metra.

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. Predviđeno pokretanje javne nabave za izvođenje radova je 2027. godina.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 750.000,00 € (bez PDV-a).