Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama Kruge, Krivajska i Runjička
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u sljedećim ulicama: Kruge (388,26 m'), Krivajska (261,42 m'), Rujnička (199,9 m'). Ukupna duljina planiranih cjevovoda iznosi  849,58 metara. Realizacijom istog omogućit će se  funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 110 komada kućnih priključaka.

Ishođena je građevinska dozvola te je planirano pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova u 2023. godini.

Procijenjena vrijednost iznosi 265.446,00 € (bez PDV-a).