Facebook Twitter Youtube
Sanacija kaptažnog sustava Adolfovac
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja javnog vodovoda i precrpne stanice koji pokrivaju cijelo područje sustava Adolfovac. Projektom je  obuhvaćena izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama: Bliznec (1.300 m'), spojna ulica od ulice Bliznec do vile Rebar (760 m'), odvojak ulice prema žičari (106 m') te crpne stanice. Realizacijom istog omogućit će se funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita.

U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole, nakon čega slijedi rješavanje imovinsko pravnih poslova. Po ishođenju građevinske dozvole planirat će se izgradnja.

Procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 425.000,00  (bez PDV-a).