Facebook Twitter Youtube
Studenti Građevinskog fakulteta na gradilištu kolektora Dubravica I. i III.

Studenti Građevinskog fakulteta na gradilištu kolektora Dubravica I. i III.

Studenti Građevinskog fakulteta na gradilištu kolektora Dubravica I. i III.
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. i ove godine ugostila je studente treće godine Građevinskog fakulteta u sklopu terenske nastave na gradilištu kolektora Dubravica I. i III. Uz obilazak gradilišta i stručno vodstvo od strane Vodoopskrbe i odvodnje, studenti su imali priliku pobliže se upoznati sa radom Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., sustavom odvodnje grada Zagreba te detaljnije čuti o projektu čijim su radovima i svjedočili. 

Kolektor Dubravica zahtjevan je objekt jer prolazi ispod Aleje Bologne, željezničke pruge Zagreb – Ljubljana i nekoliko industrijskih kolosjeka, a gradi se kombinacijom suvremene tehnologije mikrotuneliranja i klasičnom metodom iskopa, ukupne dužine 997 metara. 

Mikrotuneliranje, odnosno metoda podzemnog polaganja svih vrsta cijevi bez klasičnog kopanja kanala je utiskivanje cijevi pomoću posebnih strojeva, koji imaju bušeće glave prilagođene svim vrstama terena, uključujući i kamenita tla, gdje bušenje i utiskivanje cijevi počinje iz ulazne i završava u izlaznoj jami. Svrha metode mikrotuneliranja je smanjenje indirektnih troškova gradnje poput zatvaranja prometnica i otežanog prometa, budući da se tijekom radova postojeći objekti mogu zaobići, a ulice se ne moraju zatvarati i prekopavati.