Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija javnih kanala u Južnoj ulici s odvojcima
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija javnih kanala u Južnoj ulici s odvojcima.
 
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ugovorila je predmetne radove te su radovi završeni u Sopničkoj i dijelu Pehljinske ulice, no zbog nesukladnosti projektne dokumentacije sa stvarnim stanjem na terenu (neevidentirane instalacije),
daljnji radovi su obustavljeni. 
 
Ugovorena je izrada (novelacija) projektne dokumentacije za izgradnju javnih kanala duljine oko 4.900 metara. Projektom će biti obuhvaćena izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih kanala u ulicama: Južna i odvojci, Tušnička, Treskavička, Motajička, Zlobinska, Dramaljska, Štivanska, Šepurinska, Ledenička  i odvojci, Janjevci, Sopnička - dio, Liganjska, Ilovička, Željka Jukića.