Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija javnih kanala u Južnoj ulici s odvojcima
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija javnih kanala u Južnoj ulici s odvojcima.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ugovorila je predmetne radove te su radovi završeni u Sopničkoj i dijelu Pehljinske ulice, no zbog nesukladnosti projektne dokumentacije sa stvarnim stanjem na terenu (neevidentirane instalacije),
daljnji radovi su obustavljeni te je u tijeku izrada projektnog zadatka za ugovranje novelacije projekta.