Facebook Twitter Youtube
Odvodnja

Odvodnja

Odvodnja
Gradnja sustavne kanalizacije Zagreba započela je 1892. godine izvedbom odvodnog kanala s ušćem u Savu kod Žitnjaka te prelaženjem potoka Medvešćak iz Tkalčićeve ulice na Ribnjak. Prva lokacija glavnog odvodnog kanala bila je kod Petruševca, a njegovim produljenjem 1928.-30. uljev u Savu pomaknut je na istok do Ivanje Reke.

Izgradnjom glavnog odvodnog kanala stekao se preduvjet za daljnji razvoj sustavne odvodnje u gradu Zagrebu.

Krajem 19. stoljeća radi se glavni odvodni kanal Branimira Vodnikova - Mihanovićeva - Jukićeva, a 1900. godine izgrađuje se sjeverni kanal u Ilici, a ujedno su nasipi Glavnog odvodnog kanala postali obrambeni nasipi od visoke Save. Oni su bili preduvjet za širenje grada u nizinske djelove.

Šezdesetih godina izgradnjom Zagrebačkog velesajma dolazi do širenja kanalske mreže i na desnu obalu Save gradnjom sabirnog kanala u Aveniji V. Holjevca i prvom crpnom postajom u kanalzacijskom sustavu. Na području grada, razvila su se tri neovisna kanalizacijska sustava:
 
  1. Gradsko područje na lijevoj obali rijeke Save, sjeverni Zagreb i zapadni dio Sesveta;
  2. Gradsko područje na desnoj obali rijeke Save, Novi Zagreb;
  3. Područje istočnog dijela naselja Sesvete na slivnom području potoka Crnec sa zasebnim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda.
U današnje vrijeme na području grada Zagreba ima izgrađenih preko 2.200 km javnih kanala raznih profila čije se čišćenje obavlja modernim strojevima. Osim javnih kanala kanalizacija, održava se i oborinska odvodnja grada Zagreba što godišnje iznosi oko 54.500 čišćenja slivnika i taložnika na horizontalnim sabirnim kanalima. Osim samog čišćenja, Služba održavanja bavi se i praćenjem kvalitete novoizgrađenih kanala putem snimanja TV kamerom.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. danas brine o dovođenju otpadnih voda na CUPOVZ te održavanju sustava odvodnje.