Facebook Twitter Youtube
Čišćenje slivnika

Čišćenje slivnika

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. provodi redovno čišćenje slivnika na uslužnom području Grada Zagreba, prema  Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba  - održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda. 

Ukoliko građani primijete potrebu interventnog čišćenja slivnika nadležne službe će, po prijavi, u najkraćem roku izaći na teren i izvršiti čišćenje. Prilikom prijave molimo navesti točnu lokaciju slivnika.

Kontakti za prijavu interventnog čišćenja slivnika:

Tel: 01 6163 222 (0-24 h)
E-mail: vio.hitneodvodnja@zgh.hr