Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Vukomerec od k.br. 45 do Porečke ulice
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Vukomerec od k.br. 45 do križanja sa Porečkom ulicom u Zagrebu. Realizacijom istog omogućit će se funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi  250,95 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 9 komada kućnih priključaka.

Ishođena je građevinska dozvola te je planirano pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova u 2022. godini.

Procijenjena vrijednost iznosi 625.000,00 kn (bez PDV-a).