Facebook Twitter Youtube
Vraćanje u ispravno stanje oštećenja uzrokovanih potresom u području vodoopskrbe i odvodnje ViO 1

Vraćanje u ispravno stanje oštećenja uzrokovanih potresom u području vodoopskrbe i odvodnje ViO 1

 


Europska unija
Fond solidarnosti Europske unije
 
 
Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije

referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FS.GZ.03.002

NAZIV PROJEKTA
Vraćanje u ispravno stanje oštećenja uzrokovanih potresom u području vodoopskrbe i odvodnje ViO 1

KORISNIK PROJEKTA
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

KRATKI OPIS PROJEKTA
Serija potresa koji su se događali od 22.03.2020. godine prouzročila je štete na vodno komunalnoj infrastrukturi u upravljanju Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. kao javnog isporučitelja vodnih usluga kao i na objektima kojima se koristi. Vezano uz objekte u korištenju Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., štete obuhvaćaju štete na poslovnim I komunalnim objektima. Na vodno komunalnoj infrastrukturi nastala su brojna oštećenja na vodoopskrbnoj mreži i sustavu javne odvodnje. Štete su uzrokovale probleme u isporuci vodnih usluga. Također je pokrenuta izrada niza dokumentacije i istraživanja vezano uz oštećenja od potresa i njegovih posljedica na vodno-komunalnu infrastrukturu.

LOKACIJA PROVEDBE PROJEKTA
Grad Zagreb
 
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
22. ožujka 2020. do 30. lipnja 2023. godine

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
4.905.748,38 €

IZNOS PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA
4.120.194,40 €

EU SUFINANCIRANJE
4.120.194,40 €

CILJ PROJEKTA
Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na uslužnom području Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Zagreb.
 
POZIV PO KOJEM JE PROJEKT PRIJAVLJEN
Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava - Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije
 
POVEZNICA NA RELEVANTNE MREŽNE STRANICE
https://www.zagreb.hr/
https://strukturnifondovi.hr
https://mpgi.gov.hr/
 

Operaciju sufinancira Europska unija iz Fonda solidarnosti Europske unije


„Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Zagreb“