Facebook Twitter Youtube
Najčešća pitanja i odgovori

Najčešća pitanja i odgovori

Kod reklamacije računa korisnici se mogu obratiti na sljedeća mjesta:

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Eleonore Patačić 1B
10 000 Zagreb

Centar za korisnike Zagrebačkog holdinga d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41
10 000 Zagreb

Također, korisnici informacije mogu dobiti i pozivom na broj Holding centra 072 500 400 (cijena lokalnog poziva).
 
Korisnik može očitati i dojaviti stanje na vodomjeru svaki mjesec od 27. do 30. u mjesecu.

Stanje vodomjera korisnici mogu dojaviti:
Kada je u pitanju preplata, korisnik usluge može:
 
  1. navedeni iznos računa korisnik može umanjiti za preplatu i razliku platiti (ako je preplata manja od ispostavljenog računa) putem ispunjenog zahtjeva za preknjiženje
  2. zatražiti povrat preplate putem ispunjenog zahtjeva za povrat preplate
Ispunjen Zahtjev potrebno je dostaviti kako je navedeno na istome.
 
U slučaju promjene broja članova kućanstva (prijave/odjave), zahtjev je potrebno popuniti, potpisati i ovjeriti pečatom od strane predstavnika suvlasnika.

Ako stambena zgrada nema svog predstavnika evidentiranog u ViO, zahtjev može podnijeti obveznik plaćanja, uz potpis i broj osobne iskaznice.

Zahtjevi se dostavljaju do 25.-tog u mjesecu za tekući mjesec:
  • poštom na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., p. p. 487, 10001 Zagreb
  • osobno - pisarnica (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb ili Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Eleonore Patačić 1b, Zagreb)
  • kao skenirani dokument na e-mail vio.info@zgh.hr
 


 
Ukoliko se radi o potrošaču s vlastitim vodomjerom potrebno je:
  • ispuniti zahtjev, potpisan od strane potrošača i kontakt broj telefona
  • zahtjevu priložiti kopiju dokumentacije temeljem koje je vidljiva promjena (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, ugovor o nasljeđivanju ili dr.) i zapisnik o primopredaji stana (ako se radi o novom stanu kupljenom od investitora/izvođača iz kojeg je vidljiv broj vodomjera koji se prenosi)
 
Kompletirani zahtjev s dokumentacijom možete dostaviti:

Ukoliko se potrošnja vode u zgradi plaća preko jednog zajedničkog vodomjera po broju članova kućanstva, promjenu naziva korisnika vrši Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Savska cesta 1, Zagreb.

 
Potrebno je ispuniti zahtjev i dostaviti ga:
   

Ukoliko se potrošnja vode u zgradi plaća preko jednog zajedničkog vodomjera po broju članova kućanstva, promjenu vrši Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Savska cesta 1, Zagreb.
Pojava bijele vode posljedica je punjenja cjevovoda tijekom koje se ponekad događa da zrak ostane "zarobljen" u obliku sitnih mjehurića. Kada se voda ispušta iz slavine sitni mjehurići zraka čine vodu "bijelom". Izlaskom otopljenog zraka na površinu, voda vrlo brzo postaje bistra te je u potpunosti zdravstveno ispravna za ljudsku potrošnju.
Podatci o tvrdoći vode na vodocrpilištima grada Zagreba i Samobora objavljuju se mjesečnom dinamikom na službenoj stranici Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.
Više možete saznati na: Tablica kvalitete vode za Zagreb i Samobor