Facebook Twitter Youtube
Najčešća pitanja i odgovori

Najčešća pitanja i odgovori

Kod reklamacije računa korisnici se mogu obratiti na sljedeća mjesta:
 

 
Korisnik može očitati i dojaviti stanje na vodomjeru svaki mjesec od 27-og do kraja mjeseca.
Stanje vodomjera korisnici mogu dojaviti:
Kada je u pitanju preplata, korisnik usluge može:
 • ako je iznos preplate manji od iznosa računa, potrebno je uplatiti samo razliku po računu, a ako je preplata veća od iznosa računa, ne plaćati račune do iznosa preplate
 • zatražiti preknjiženje putem ispunjenog zahtjeva na drugu šifru kupca
 • zatražiti povrat preplate putem ispunjenog zahtjeva za povrat preplate

Ispunjen Zahtjev potrebno je dostaviti kako je navedeno na istome.
 
U slučaju promjene broja članova kućanstva (prijave/odjave), zahtjev je potrebno popuniti, potpisati i ovjeriti pečatom od strane predstavnika suvlasnika.

Ako stambena zgrada nema svog predstavnika evidentiranog u ViO, zahtjev može podnijeti obveznik plaćanja, uz potpis i broj osobne iskaznice.

Zahtjevi se dostavljaju do 25-og u mjesecu za tekući mjesec:
 • poštom na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., p. p. 487, 10001 Zagreb
 • osobno - pisarnica Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb
 • kao skenirani dokument na e-mail vio.info@zgh.hr
 


 
Ukoliko se radi o potrošaču s vlastitim vodomjerom potrebno je:
 • ispuniti zahtjev, potpisan od strane potrošača i kontakt broj telefona
 • zahtjevu priložiti kopiju dokumentacije temeljem koje je vidljiva promjena (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, ugovor o nasljeđivanju ili dr.) i zapisnik o primopredaji stana (ako se radi o novom stanu kupljenom od investitora/izvođača iz kojeg je vidljiv broj vodomjera koji se prenosi)
 • ukoliko je nekretnina u suvlasništvu, potrebna je pisana suglasnost suvlasnika na koga će račun biti naslovljen. 
 
Kompletirani zahtjev s dokumentacijom možete dostaviti:
 • poštom na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb
 • osobno pisarnica Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb
 • skenirano na e-mail vio.info@zgh.hr

Ukoliko se potrošnja vode u zgradi plaća preko jednog zajedničkog vodomjera po broju članova kućanstva, promjenu naziva korisnika vrši Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Savska cesta 1, Zagreb.

 
Potrebno je ispuniti zahtjev i dostaviti ga:
   

Ukoliko se potrošnja vode u zgradi plaća preko jednog zajedničkog vodomjera po broju članova kućanstva, promjenu vrši Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Savska cesta 1, Zagreb.
Pojava bijele vode posljedica je punjenja cjevovoda tijekom koje se ponekad događa da zrak ostane "zarobljen" u obliku sitnih mjehurića. Kada se voda ispušta iz slavine sitni mjehurići zraka čine vodu "bijelom". Izlaskom otopljenog zraka na površinu, voda vrlo brzo postaje bistra te je u potpunosti zdravstveno ispravna za ljudsku potrošnju.

Može se jednostavnim pokusom provjeriti je li razlog "bijeloj" vodi otopljeni zrak:
 
 • U čistu staklenu čašu potrebno je uliti "bijelu" vodu iz slavine
 • Nakon nekoliko sekundi voda će se izbistriti od dna prema vrhu dok se svi mjehurići zraka ne oslobode na površini

Podatci o tvrdoći vode na vodocrpilištima Grada Zagreba, Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik objavljuju se mjesečnom dinamikom na službenoj stranici Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.
Više možete saznati na: Tablica kvalitete vode za ZagrebSamobor, Svetu Nedelju i općinu Stupnik

 
Potrebno se obratiti Vodnom redarstvu.

Prijava nepravilnosti i kontakt sa Vodnim redarima ostvaruje se putem e-mail adrese: 
vodno.redarstvo@zgh.hr 

Više informacija možete pročitati OVDJE.