Facebook Twitter Youtube
Rezultati natječaja za dizajn predmeta namijenjenih konzumaciji zagrebačke vode

Rezultati natječaja za dizajn predmeta namijenjenih konzumaciji zagrebačke vode

Rezultati natječaja za dizajn predmeta namijenjenih konzumaciji zagrebačke vode
GRAD ZAGREB
u suradnji sa
ZAGREBAČKIM HOLDINGOM d.o.o.
VODOOPSKRBOM I ODVODNJOM d.o.o.

objavljuje rezultate za javni, otvoreni i anonimni natječaj za dizajn predmeta namijenjenih konzumaciji zagrebačke vode.

INVESTITOR, RASPISIVAČ I PROVODITELJ NATJEČAJA:
GRAD ZAGREB, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, OIB: 61817894937, što ga zastupa gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog; ZAGREBAČKIM HOLDINGOM d.o.o., OIB: 85584865987, Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, što ga zastupa predsjednica Uprave Ana Stojić Deban, dipl.ing.građ.; VODOOPSKRBOM I ODVODNJOM d.o.o., OIB: 83416546499, Zagreb, Folnegovićeva 1, što ga zastupa direktor Marin Galijot, dipl.ing. građ.


IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA:
Tatjana Bartaković, mag.dizajna

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
Svrha i cilj natječaja je dobivanje kvalitetnog idejnog rješenja visokog stupnja razrade za dizajn uporabnih predmeta – čaša, bokala, boca, termo boca, kalupa za led te inovativnog predmeta koji ispunjava funkcionalnost ispijanja vode, a njegov način upotrebe i forma nisu unaprijed zadani. Svi navedeni predmeti su namijenjeni za izvedbu i praktičnu upotrebu.

PRAVO SUDJELOVANJA:
Na natječaju su mogli sudjelovati profesionalni dizajneri – samostalni autori ili interdisciplinarni timovi na čelu s profesionalnim dizajnerom. Na natječaju mogu sudjelovati i studenti dizajna, ali isključivo s mentoriranim radovima.


ZADANI ROKOVI:
12.10.2018.         Objava Natječaja.
29.10.2018.         Rok za postavljanje pitanja o Projektnom zadatku Natječaja.
05.11.2018.         Rok za objavu odgovora na postavljena pitanja o Projektnom zadatku Natječaja.
10.12.2018          Rok za predaju natječajnih radova.

Na natječaj koji je trajao  od 12. listopada 2018. do roka za predaju 10. prosinca 2018., regularno je zaprimljeno 12 radova .

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu:
 
 1. Sanja Jerković, dipl.ing.arh., Predsjednica Ocjenjivačkog suda, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada;
 2. Marin Galijot, dip.ing., zamjenik predsjednice Ocjenjivačkog suda, direktor Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.;
 3. dr.sc. Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba;
 4. Zvonko Marenić, dipl.ing., direktor Vodnogospodarski odjela za gornju Savu-Hrvatske vode;
 5. doc.mr.sc.Ivana Fabrio, mag. dizajna;
 6. Izvorka Jurić, mag. dizajna;
 7. Marko Pavlović, bacc. dizajna
Zamjenici člana Ocjenjivačkog suda
 
 1. Ksenija Pešl, Zagrebački holding d.o.o;
 2. Simon Morasi Piperčić, mag.dizajna
Na IV. sjednici Ocjenjivačkog povjerenstva održanoj 18. prosinca 2018., jednoglasno je dodijelio sljedeće nagrade u brutto iznosu u kunama; iznos ukupnog nagradnog fonda određen je u Općim uvjetima natječaja za dizajn predmeta namijenjenih konzumaciji zagrebačke vode:

PRVA NAGRADA  se ne dodjeljuje.

DVIJE JEDNAKOVRIJEDNE DRUGE NAGRADE u iznosu od 93.005,95 kuna brutto dodjeljuju se:
 • radu broj  "04-TOKPOTOK“ autori: Bruna Gloković i Tanja Virag, mentor Andrea Hercog
 • radu broj "05-MANDA“ autori: Iva Ćurković Spajić i Karla Glavaš.

DVIJE JEDNAKOVRIJEDNE TREĆE NAGRADE u iznosu od 62.003,97 kuna brutto dodjeljuju se: