Facebook Twitter Youtube
Kvaliteta vode za piće
Kvaliteta vode za piće

Nastavno na događaj od 22. ožujka 2020. godine, kada je grad Zagreb zadesio potres, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ovim putem obavještava korisnike da se kontrola kvalitete vode izvorišta i zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u sustavima javne vodoopskrbe Grada Zagreba, Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik, kojima upravlja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Zagreba, provodi u skladu s odredbama  "Zakona o vodi za ljudsku potrošnju" (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) i "Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" (NN 125/17).

Svi rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u sustavima javne vodoopskrbe Grada Zagreba, Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik, kojima upravlja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Zagreba, a koja je provedena nakon potresa od strane Službe kontrole kvalitete vode Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., kao i od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, potvrđuju da je isporučena voda zdravstveno ispravna prema propisanim uvjetima "Zakona o vodi za ljudsku potrošnju" (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) i "Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" (NN 125/17).

U slučaju bilo kakvih novih informacija korisnici će biti obaviješteni.