Facebook Twitter Youtube
Samobor
NAZIV INVESTICIJE VRSTA INVSTICIJE FAZA
Izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Lešće - Otruševec izgradnja radovi završeni
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Gradišće - Draganje selo - Slani dol izgradnja u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u zapadnom dijelu grada Samobora (Kolodvorsko naselje) izgradnja u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Konščica - Falaščak - Galgovo izgradnja u nabavi
Izgradnja magistralnog cjevovoda od šetališta uz Mlinove do Ulice grada Wirgesa izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama Milke Trnine, Krste Hegedušića i Janka Staničića izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u dijelu naselja Lug izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Falaščak izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Konščica izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda od PS Velika Jazbina do vodospremnika Otruševec i izgradnja PS Velika Jazbina izgradnja u planu
Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Rude, Črnec, Palačnik projektiranje u planu
Izgradnja vodospreme s precrpnom stanicom Draganje selo i Slani dol projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda naselja Noršić selo i Bašić breg projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Prigorskoj ulici u naselju Kladje izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama Stara cesta i Butoraj (Mala Rakovica) projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Starogradskoj ulici projektiranje u tijeku
Izgradnja vodospreme u Bogdanovićevoj ulici projektiranje u planu
Izgradnja VS Kotari, rekonstrukcija PS Sv. Leonard te rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda za naselja Manja vas, Kotari, Poljanica Okićka, Terihaji i Naglići projektiranje u planu