Facebook Twitter Youtube
Specijalna vozila za čišćenje
Specijalna vozila za čišćenje
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. na uslužnom području od 800 km² obavlja djelatnost isporuke zdravstveno ispravne vode za piće putem mreže u duljini cca 3500 km s pratećim objektima te uslugu odvodnje otpadnih voda s cca 2200 km mreže s pratećim objektima.

U okviru djelatnosti odvodnje otpadnih voda vrše se i usluge čišćenje kanala i slivnika kao i održavanje kućnih priključaka.U svrhu što kvalitetnijeg obavljanja aktivnosti, nakon provedenog postupka javne nabave, u prosincu 2019. godine nabavljena su četiri vozila:
  • specijalno malo vozilo za ispiranje kanala 
  • specijalno malo vozilo za usisavanje – mali slivničar
  • dva specijalna vozila za usisavanje – veliki slivničar

Nastavno su u siječnju 2020. godine isporučena još dva vozila:
  • dva specijalna kombinirana vozila za ispiranje i usisavanje

Specijalno malo vozilo za ispiranje kanala koristiti će se za čišćenje kanala od profila 10 cm do 30 cm. Opremljeno je visokotlačnom pumpom koja tlači vodu do 150 bara te probojem vode razbija talog te ga putem specijalnih mlaznica dovlači do kontrolnog okna gdje se isti izvlači specijalnim vozilom za usisavanje.

Kako je većina priključaka uz objekte, zbog ograničenja nosivosti prometnica bilo je potrebno nabaviti specijalno malo vozilo za usisavanje. Ono se koristi za redovno održavanje (čišćenje i uklanjanje  nečistoća) kanalizacijskih cjevovoda i slivnika, usisavanju taloga  i odvozu prikupljenog materijala na deponij. Navedeno vozilo je manjih dimenzija zbog mogućnosti pristupa određenim lokacijama koje to zahtijevaju kao i pristupa javno-prometnim površinama koje ne dozvoljavaju veća opterećenja. Opremljen je spremnikom za prikupljanje otpada iz kanala i slivnika i spremnikom sa čistom vodom koja služi za ispiranje i čišćenje priključaka slivnika. Vozilo je opremljeno teleskopskom granom za usisavanje i čišćenje taloga iz okana s usisnim crijevom. Za probijanje začepljenja i čišćenje koristi se visokotlačna crpka tlaka od 120 bar i visokotlačna crijeva i samo-vodećim glavama-sapnicama.

Na svim ostalim prometnicama na kojima nema problema nosivosti koristit će se specijalno vozilo za usisavanje – veliki slivničar koji ima iste tehničke karakteristike kao malo vozilo uz veću zapremninu spremnika za talog.

Specijalno kombinirano vozilo za ispiranje i usisavanje koristi se za redovno održavanje (čišćenje i uklanjanje  nečistoća) kanalizacijskih cjevovoda i slivnika, probijanju začepljenja, usisavanju taloga  i odvozu prikupljenog materijala na deponij. Opremljen je spremnikom za prikupljanje otpada iz kanala i spremnikom sa čistom vodom koja služi za ispiranje i čišćenje. Vozilo je sa baznom šasijom i specijalnom nadogradnjom. Opremljeno teleskopskom granom za usisavanje i čišćenje taloga iz okana s usisnim crijevom. Za probijanje začepljenja i čišćenje koristi se visokotlačna crpka tlaka od 170 bar i visokotlačna crijeva i samo-vodećim glavama-sapnicama.