Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnih kanala u Ulici Jakopovići s izgradnjom kanala uz potok
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Projektom je planirana izgradnja javnih kanala u Ulici Jakopovići s izgradnjom kanala uz potok do spoja s postojećim sustavom javne odvodnje u ulici Sruki. Projektirano je 537 metara kanala.

U tijeku je ishođenje građevinske dozvole te će se po ishođenju iste pokrenuti postupak javne nabave za ugovaranje izvođenja radova.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 112.814,39 (bez PDV-a).