Facebook Twitter Youtube
Izgradnja kolektora Ilica - Cankareva te rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Cankarevoj ulici

Izgradnja kolektora Ilica - Cankareva te rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Cankarevoj ulici

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Prema postojećem stanju sustava javne odvodnje, u Ilici i nastavno u Ulici Ivana Cankara izgrađen je javni kanal dimenzija 60/90 cm na koji su bočno priključeni kanali 60/90 cm i Ø30 i Ø40 cm. U južnom dijelu Cankareve ulice novoizgrađeni je kolektor profila Ø150 cm, na potezu od Ulice baruna Filipovića do Gradišćanske ulice.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ima ugovorenu izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju kolektora u ulici Črnomerec od Ilice do Fraterščice. Kolektor Črnomerec se rekonstruira u svrhu prihvata dodatnih količina otpadnih voda velikog dijela uzvodnog sliva. Dio dotoka kolektora Črnomerec prihvatiti će se kolektorom Ilica - Cankareva što je i osnovni razlog za njegovu rekonstrukciju. Time će se poboljšati uvjeti funkcioniranja javne odvodnje pripadajućeg sliva.

U obuhvatu projekta je rekonstrukcija postojećih kolektora na dionici od ulice Črnomerec do Ulice baruna Filipovića, u dužini od oko 600 metara.

Tajođer, projektom će biti obuhvaćena i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Ulici Ivana Cankara (cca 260 m), te u Ulici Simona Gregorčiča (cca 85 m) i Prešernovoj ulici (cca 90 m), a zbog starosti cjevovoda i učestalih puknuća. Ukupna planirana duljina novih cjevovoda iznosi 435 metara.

U tijeku je izrada projektne dokumentacije te će se po ishođenju građevinske dozvole planirati izgradnja.