Facebook Twitter Youtube
Izgradnja sabirnog kanala u Ulici Mikulići - odvojak
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja sabirnog kanala u ulici Mikulići – odvojak ukupne duljine 710 metara sa spojem na postojeći javni kanal koji je također potrebno rekonstruirati u duljini od cca 270 metara. Realizacijom projekta omogućit će se normalno funkcioniranje kanalizacije postojećih i budućih objekata koji gravitiraju istom.

Odbijeno je izdavanje građevinske dozvole te je u plan nabave za 2023. godinu uvrštena novelacija projekta.

Po ishođenju građevinske dozvole planirat će se izgradnja.