Facebook Twitter Youtube
Izgradnja sabirnog kanala u Ulici Mikulići - odvojak
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja sabirnog kanala u ulici Mikulići - odvojak ukupne duljine 710 metara sa spojem na postojeći javni kanal koji je također potrebno rekonstruirati u duljini od cca 270 metara.

Realizacijom projekta omogućit će se normalno funkcioniranje kanalizacije postojećih i budućih objekata koji gravitiraju istom.

Odbijeno je izdavanje građevinske dozvole te je ugovorena novelacija projekta. Dana 13.2.2024. godine predan je zahtjev za izmjenu lokacijske dozvole.

Po ishođenju građevinske dozvole planirat će se izgradnja.