Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnog kanala u Ulici Zvečaj
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija javnog kanala u Ulici Zvečaj ukupne duljine 700 metara. Realizacijom projekta osigurat će se funkcionalnost, mehanička stabilnost i vodonepropusnost javnog kanala te ostvariti pozitivan utjecaj na zaštitu okoliša.

Po ishođenju građevinske dozvole planirat će se izgradnja.

Procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 332.000,00  (bez PDV-a).