Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnog kanala u odvojku Ulice Pustoselina
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja javnog kanala u odvojku ulice Pustoselina u duljini 163 metra. U odvojku su izgrađene obiteljske kuće, a njihova odvodnja otpadnih voda riješena je putem sabirnih (septičkih) jama. Realizacijom projekta omogućit će se kvalitetna oborinska odvodnja prometnice kao i priključenje interne kanalizacije postojećih objekata na kanalizacijski sustav grada Zagreba.  

Pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova planirano je za 2024. godinu.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 54.000,00  (bez PDV-a).