Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Mlinovi s odvojcima
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova:Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama: Mlinovi i odvojci (763 m'), Zrinskogorska (74 m'), Petrovogorska (237 m'), Biokovske stube (101 m'), Rudina (101 m') te Vodenica (90 m'). Realizacijom istog omogućit će se funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi  1.366 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija kućnih priključaka.
 
U tijeku su aktivnosti na ishođenju građevinske dozvole te će se po ishođenju iste planirati izgradnja. Prema važećim planovima pokretanje postupaka nabave planirano je u 2025. godini.
 
Procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 885.000,00 € (bez PDV-a).