Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Mlinovi s odvojcima
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama: Mlinovi i odvojci (780 m'), Zrinskogorska (73 m'), Petrovogorska (238 m'), Biokovske stube (98 m'), Rudina (104 m') te Vodenica (86 m'). Realizacijom istog omogućit će se funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi  1.379 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija kućnih priključaka.

U tijeku su aktivnosti na ishođenju građevinske dozvole te će se po ishođenju iste planirati izgradnja.

Procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 340.000,00  (bez PDV-a).