Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Vrhovec
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Vrhovec. Predmetni cjevovod izgradit će se od vodospreme „Vrhovec“ te dalje ulicom Vrhovec do k.br. 136. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 1.914,91 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 31 komada kućnih priključaka. Realizacijom istog omogućit će se funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita.

Proveden je postupak javne nabave za ugovaranje izvođenja radova. Izvršena je prijava građenja, planirani početak radova je početak srpnja 2023. godine.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 661.463,14 € (bez PDV-a).