Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama Šelendići i Gradečak lijevi s izgradnjom precrpne stanice Šelendići i vodospremnika Žlebec s hidroforskim postrojenjem

Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama Šelendići i Gradečak lijevi s izgradnjom precrpne stanice Šelendići i vodospremnika Žlebec s hidroforskim postrojenjem

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama Šelendići i Gradečak lijevi s izgradnjom precrpne stanice Šelendići i vodospremnika Žlebec s hidroforskim postrojenjem. Realizacijom istog omogućit će se  funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog vodoopskrbnog cjevovoda iznosi  2.733 metra, od čega se 1.231 metar odnosi na rekonstrukciju dok 1.502 metra na izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda.

Planirano je pokretanje novelacije projektne dokumentacije u 2023. godini.

Procijenjena vrijednost novelacije projektne dokumentacije je 9.278,00  (bez PDV-a).