Facebook Twitter Youtube
Cijena vodnih usluga

Cijena vodnih usluga

Račun za vodne usluge sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.
 
FIKSNI DIO naplaćuje se neovisno o potrošnji, mjesečno za svakog korisnika usluge kojemu se ispostavlja račun.
 
VARIJABILNI DIO naplaćuje se prema potrošnji te je sadržan od više stavaka odnosno naknada gdje je prihod po istima namjenjen različitim subjektima.
 
Sukladno Zakonu o vodnim uslugama utvrđena je cijena za socijalno ugrožene građane, koja iznosi 60% osnovne cijene vodnih usluga.
 
Struktura cijene vode: