Facebook Twitter Youtube
Cijena vodnih usluga

Cijena vodnih usluga

Račun za vodne usluge sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.
 
FIKSNI DIO naplaćuje se neovisno o potrošnji, mjesečno za svakog korisnika usluge kojemu se ispostavlja račun.
 
VARIJABILNI DIO naplaćuje se prema potrošnji te je sadržan od više stavaka odnosno naknada gdje je prihod po istima namjenjen različitim subjektima.
 
Prosječna mjesečna potrošnja naših korisnika je 5-7 m³ po jednom članu kućanstva.

Također, sukladno Zakonu o vodama utvrđena je cijena za socijalno ugrožene građane, koja iznosi 60% osnovne cijene vodnih usluga.
 
Posljednja promjena cijene vode za Zagreb izvršena je 01.11.2015. godine Odlukom o izmjenama Odluke o cijenama vodnih usluga gdje je umanjena cijena usluge opskrbe pitkom vodom za kategorije KUĆANSTVA sa 4,68 kn na 4,21 kn te kategorije KUĆANSTVA - socijalno ugroženi sa 2,808 kn na 2,526 kn.
 
Struktura cijene vode: