Facebook Twitter Youtube
Prijava kvara
VODOOPSKRBA
Upute i telefonski brojevi u slučaju kvara na vodovodnim instalacijama.
  1. Za kvar na javnoj vodoopskrbnoj mreži i kućnom priključku (shematski prikaz od br. 1 zaključno s br.5) potrebno je nazvati hitne intervencije vodoopskrbe na broj 01 6163 999  ili poslati e-mail na vio.dezurnicentar@zgh.hr 
  2. Za kvar na internim instalacijama (shematski prikaz od br.6 na dalje) potrebno je obratiti se predstavniku suvlasnika odnosno Upravitelju zgrade ili ovlaštenom vodoinstalateru te ukloniti kvar u što kraćem roku.
ODVODNJA
Upute i telefonski brojevi u slučaju kvara na kanalizacijskim instalacijama.
  1. Za kvar ili problem funkcioniranja  na javnoj kanalizacijskoj mreži ili kanalskom priključku potrebno je nazvati hitne intervencije odvodnje na broj 01 6163 222  
  2. Za kvar na internim instalacijama potrebno je obratiti se predstavniku suvlasnka odnosno Upravitelju zgrade. U slučaju kada nema upravitelja objekta vlasnik odnosno korisnik objekta zahtjev za hitnu intervenciju na vanjskoj internoj odvodnji može uputiti  Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o.  telefonom na broj 01 6163 222, faksom na broj 01 6163 220 ili drugoj pravnoj osobi registriranoj za obavljanje takve vrste djelatnosti. Za kvar na internoj odvodnji unutar objekta potrebno se obratiti upravitelju ili drugoj pravnoj osobi registriranoj za obavljanje takve vrste djelatnosti.