Facebook Twitter Youtube
Priključenje na komunalne vodne građevine

Priključenje na komunalne vodne građevine

Kako bi započeo postupak priključenja na komunalne vodne građevine potrebno je predati Zahtjev za priključak (sa navedenom potrebnom dokumentacijom) koji je moguće preuzeti s naše službene stranice ili osobno na šalteru priključaka, na adresi Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb.

Cijena izgradnje vodoopskrbnog /kanalskog priključka ovisi o stvarnim troškovima na terenu.

Pod navedenim troškovima uključeni su svi radovi koji se ugovaraju sa Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o., odnosno izvedba priključka - građevinski i montažni radovi uključujući i vodomjer te sanacija ceste.

Troškove radova na internom dijelu instalacije, uključujući i šaht/vodomjerno okno, snosi podnositelj zahtjeva.

Za korisnike koji pripadaju jedinici lokalne samouprave Grad Zagreb, Odlukom o obustavi plaćanja troškova izgradnje priključaka na komunalne vodne građevine za kategoriju kućanstva, objavljenoj u Službenom Glasniku Grada Zagreba 14.12.2021., članku 3. „Ugovori o priključenju na komunalne vodne građevine koji su sklopljeni te oni koji će se sklopiti na temelju zahtjeva za priključenje s potpunom dokumentacijom koji će biti podneseni do stupanja na snagu ove odluke izvršit će se, po redoslijedu zaprimanja, sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/16) do visine sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2021. te Proračunu Grada Zagreba za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. godinu.“

Za korisnike u Općini Stupnik, Odlukom o trećim izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine definirano je da u slučaju kada je riječ o priključenju na vodoopskrbnu mrežu nekretnina u vlasništvu fizičkih osoba za kategoriju kućanstva, troškove izgradnje priključka do 5.000,00 kn u vidu financijske potpore građanima nadoknađuje Općina Stupnik.
 

Ispunjen zahtjev s dokumentacijom potrebno je predati:

POZIVAMO VAS NA PREDAJU ZAHTJEVA KAKO BI ISPUNILI ZAKONSKU OBVEZU PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE (Zakon o vodnim uslugama, čl.55, NN 66/2019)!