Facebook Twitter Youtube
Priključenje na komunalne vodne građevine

Priključenje na komunalne vodne građevine

Kako bi započeo postupak priključenja na komunalne vodne građevine potrebno je predati Zahtjev za priključak (sa navedenom potrebnom dokumentacijom) koji je moguće preuzeti s naše službene stranice ili osobno na šalteru priključaka, na adresi Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb.

Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine koja je stupila na snagu 02. kolovoza 2016. godine definirano je da Grad Zagreb u vidu financijske potpore građanima, za kategoriju kućanstva, nadoknađuje troškove izgradnje priključaka na komunalne vodne građevine.

Pod navedenim troškovima uključeni su svi radovi koji se ugovaraju sa Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o., odnosno izvedba priključka - građevinski i montažni radovi uključujući i vodomjer te sanaciju ceste.

Troškove radova na internom dijelu instalacije, uključujući i šaht/vodomjerno okno, snosi podnositelj zahtjeva.

Ova se Odluka odnosi na sve građane koji pripadaju jedinici lokalne samouprave Grad Zagreb. 

Za sve ostale korisnike cijena priključka formira se izradom troškovnika nakon obavljenog uviđaja, temeljem stvarnih troškova potrebnih za izvedbu.

Za korisnike u Općini Stupnik, Odlukom o trećim izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine definirano je da u slučaju kada je riječ o priključenju na vodoopskrbnu mrežu nekretnina u vlasništvu fizičkih osoba za kategoriju kućanstva, troškove izgradnje priključka do 5.000,00 kn u vidu financijske potpore građanima nadoknađuje Općina Stupnik.
 

Ispunjen zahtjev s dokumentacijom potrebno je predati na šalter priključaka poslovne lokacije Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb, za korisnike grada Zagreba i općine Stupnik te na šalter priključaka poslovne lokacije Samobor, Zagrebačka ulica 18 za korisnike grada Samobora i Svete Nedelje.

POZIVAMO VAS NA PREDAJU ZAHTJEVA KAKO BI ISPUNILI ZAKONSKU OBVEZU PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE (Zakon o vodnim uslugama, čl.55, NN 66/2019)!