Facebook Twitter Youtube
Priključenje na komunalne vodne građevine

Priključenje na komunalne vodne građevine

Kako bi započeo postupak priključenja na komunalne vodne građevine potrebno je predati Zahtjev za priključak (sa navedenom potrebnom dokumentacijom) koji je moguće preuzeti s naše službene stranice ili osobno na šalteru priključaka, na adresi Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb.

Cijena izgradnje vodoopskrbnog /kanalskog priključka ovisi o stvarnim troškovima na terenu.

Pod navedenim troškovima uključeni su svi radovi koji se ugovaraju sa Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o., odnosno izvedba priključka - građevinski i montažni radovi uključujući i vodomjer te sanacija ceste.

Troškove radova na internom dijelu instalacije, uključujući i šaht/vodomjerno okno, snosi podnositelj zahtjeva.

Za korisnike koji pripadaju jedinici lokalne samouprave Grad ZagrebGradska skupština Grada Zagreba, na 29. sjednici, 13. prosinca 2023., donijela je ODLUKU o stavljanju izvan snage Odluke o obustavi plaćanja troškova izgradnje priključka na komunalne vodne građevineFizičkim osobama - vlasnicima nekretnina odnosno drugim zakonitim posjednicima nekretnina koji su nakon 2.8.2016. godine podnijeli zahtjev za priključenje nekretnine na komunalnu vodnu građevinu, za kategoriju kućanstvo, Grad Zagreb podmirit će troškove izgradnje priključaka na komunalne vodne građevine. Korisnici iz navedene kategorije koji su sami podmirili troškove izgradnje priključka, nadoknadu troškova mogu zatražiti putem obrasca koji se preuzima OVDJE.

Za korisnike u Općini StupnikOdlukom o trećim izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine definirano je da u slučaju kada je riječ o priključenju na vodoopskrbnu mrežu nekretnina u vlasništvu fizičkih osoba za kategoriju kućanstva, troškove izgradnje priključka do 5.000,00 kn u vidu financijske potpore građanima nadoknađuje Općina Stupnik.
 

Ispunjen zahtjev s dokumentacijom potrebno je predati:

POZIVAMO VAS NA PREDAJU ZAHTJEVA KAKO BI ISPUNILI ZAKONSKU OBVEZU PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE (Zakon o vodnim uslugama, čl.55, NN 66/2019)!