Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog i magistralnog cjevovoda na Lašćinskoj cesti, Bijeničkoj cesti, Aleji Hermana Bollea i Remetskoj cesti

Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog i magistralnog cjevovoda na Lašćinskoj cesti, Bijeničkoj cesti, Aleji Hermana Bollea i Remetskoj cesti

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija (3.300 m') i izgradnja (575 m') magistralnog i vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu Lašćinske ceste, Bijeničke ceste, Aleje Hermanna Bollea i Remetske ceste, odnosno od vodospreme Lašćina do vodospreme Remete. Ukupna duljina planiranih cjevovoda iznosi 4.957,00 metara. Rekonstrukcijom predmetnih cjevovoda omogućiti će se kvalitetnija i sigurnija opskrba vodom postojećih i budućih objekata na širem području opskrbe VS Remete, VS Laščina uključujući i druge povezane zone opskrbe. Izgradnja je projektom planirana u 4 faze.
 
U tijeku je korekcija glavnog projekta te će se po ishođenju građevinske dozvole planirati građenje. Prema važećim planovima pokretanje postupaka nabave planirano je u 2025. godini.
 
Procijenjena vrijednost izgradnje iznosi: 3.700.000,00 € (bez PDV-a).