Facebook Twitter Youtube
Izgradnja kanalizacijske mreže na slivu potoka Ograja
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja kanalizacijske mreže na slivu potoka Ograja. Ulice u obuhvatu su: Demerje, Gornjodemerska, Štuk, Cvetki, Ivički, Skradnička, 15. travnja 1944, Leskovački brijeg, Mirka Bedeka, Bedeki, Mladinska, Podokićka, Krasnička, Molbička, Tratinska, Stajnička, Kostanjevička, Majdaki-Kosi, Mokrice, Darka Mateše, Demerska, Josipa Lončića, Klanjec, Golobreška, Golobreška I.-IV. odvojak, Harabajsi odvojak, Palčići odvojak, Brezovička cesta od 53 – 99 i Prigradska  III odvojak. Ukupna planirana duljina zahvata iznosi cca 14 km.

U tijeku je postupak za ishođenje građevinske dozvole te je u 2023. godini planirano pokretanje postupka javne nabave za ugovaranje izvođenja radova.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 30.000.000,00 kn (bez PDV-a).