Facebook Twitter Youtube
Vodno redarstvo
Radi zaštite pitke vode u sustavu javne vodoopskrbe te podzemnih voda, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o ustrojila je Odjel vodnog redarstva.

Ovlasti i način postupanja vodnih redara u postupcima nadzora proizlaze iz Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) te Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21).

Vodni redari provode nadzor nad:
  • priključenjem objekata na sustav vodoopskrbe i odvodnje  s obzirom da je obveza priključenja na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju propisana  člankom 55. Zakona o vodnim uslugama
  • ispustima otpadnih voda iz objekata fizičkih i pravnih osoba te  nadzor nad sabirnim jamama a naročito u svezi pražnjenja i nepropusnosti istih sukladno odredbama članaka 77.  i 79. Zakona o vodama.
 
Prijava nepravilnosti i kontakt sa Vodnim redarima ostvaruje se putem e-mail adrese: vodno.redarstvo@zgh.hr