Facebook Twitter Youtube
Lokacije za korisnike
POSLOVNA LOKACIJA ELEONORE PATAČIĆ
 
Informacije i reklamacije, pisarnica

Adresa: Eleonore Patačić 1b, Zagreb
Telefon: 01 6163 500
Faks: 01 6163 770
E-mail: vio.info@zgh.hr
POSLOVNA LOKACIJA FOLNEGOVIĆEVA

Ovršni odjel, predaja zahtjeva za priključke, pisarnica

Adresa: Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb
Telefon: 01 6163 000
Faks: 01 6163 770
E-mail: vio.info@zgh.hr
POSLOVNA LOKACIJA SAMOBOR

Informacije i reklamacije, predaja zahtjeva za priključke

Adresa: Zagrebačka 18, 10430 Samobor
Telefon: 01 6425 001
Faks: 01 6163 770
E-mail: samobor.reklamacije@zgh.hr
CENTAR ZA KORISNIKE ZAGREBAČKOG HOLDINGA

Informacije i reklamacije, blagajna

Adresa: Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
Telefon: 072 500 400
E-mail: centarzakorisnike@zgh.hr