Facebook Twitter Youtube
Izgradnja priključnih kanala na glavni sabirni kolektor GSK1 u Puškarićevoj ulici
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Projektom je planirana izgradnja priključnih kanala na glavni sabirni kolektor GSK1 u Puškarićevoj ulici u ukupnoj duljini 3.215 metara. Trasa izgradnje priključnih kanala nalazi se unutar koridora Rekontrukcije državne ceste D1 Blato – Lučko. Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ugovorila je predmetne radove dana 30.6.2020. godine u iznosu 785.840,7 (bez PDV-a). Izvođač radova iskolčio je trasu te je utvrđeno da se 90% trase nalazi u privatnim parcelama. 

Radovi će započeti po rješavanju imovinsko pravnih odnosa za rekonstrukciju državne ceste D1.