Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnog kanala u dijelu Ulice Šuškovići
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Projektom je planirana izgradnja javnih kanala u dijelu ulice Šuškovići i nastavno zapadnom padinom s priključenjem na javni kanal u ulici Markuševečki Popovec. Projektirano je 790 metara kanala za prihvat sanitarnih otpadnih voda iz objekata.

U tijeku je predaja zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole te će se po ishođenju iste planirati izgradnja.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 265.445,62  (bez PDV-a).