Facebook Twitter Youtube
22. ožujka - Svjetski dan voda
22. ožujka - Svjetski dan voda
Povodom Svjetskog dana voda 22. ožujka 2022. godine ugostili smo učenike viših razreda iz Privatne osnovne škole "Hugo Kon" sa Gornjeg Grada. Prilikom posjeta učenici su saznali o važnosti vode, razvoju vodovoda kroz povijest te o tome što činiti i kako se ponašati kako bismo  zaštitili pitku vodu i očuvali vodne resurse i izvore, uz temeljni fokus Svjetskog dana voda – kako potaknuti djelovanje prema cilju  održivog razvoja 6: voda i kanalizacija za sve do 2030. godine.

Ovogodišnja tema skreće pozornost na skriveni vodni resurs koji je oduvijek bio iznimno važan, ali nije u potpunosti prepoznat u kreiranju politike održivog razvoja. Pod naslovom 'Podzemne vode – učiniti nevidljivo vidljivim', ovogodišnja kampanja objasnit će vitalnu ulogu podzemnih voda u vodoopskrbnim i sanitarnim sustavima, poljoprivredi, industriji, ekosustavima i prilagodbi klimatskim promjenama. Sveobuhvatna poruka kampanje je da će istraživanje, zaštita i održivo korištenje podzemnih voda biti ključno za preživljavanje i prilagodbu klimatskim promjenama te zadovoljavanje potreba rastuće populacije. 

Grad Zagreb leži na šljunkovitim aluvijalnim nanosima rijeke Save koje sadržavaju velike količine podzemne vode prirodno profiltrirane. Nakon filtracije koji traje tjednima i mjesecima, voda se u zdencima zahvaća pomoću pumpi, preventivno dezinficira plinovitim klorom i distribuira potrošačima putem vodoopskrbne mreže. Osnova koncepcije vodoopskrbnog sustava je prisilno podizanje vode u vodospremnike,  uz distribuciju vode potrošačima. Takav sustav vodoopskrbe u Zagrebu funkcionira od davne 1878. godine.