Facebook Twitter Youtube
Izgradnja sabirnog kanala u Huzjanovoj ulici
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Da bi se omogućila ispravna odvodnja putem javnog kanalizacijskog sustava, potrebno je, osim prvih najzagađenijih oborinskih voda prometnice, prihvatiti i sanitarne vode objekata koji gravitiraju na predmetne kanale. Ukupna planirana duljina kanala iznosi 397 metara.
Izgradnja sabirnog kanala u Huzjanovoj ulici dio je projekta „Izgradnja dijela kolektora Dubravica, 5. dionica“, no zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa na 5. dionici Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ugovorila je radove na izvođenju sabirnog kanala u Huzjanovoj ulici.

Radovi su započeli krajem 2021. godine, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa trenutno je privremeni zastoj radova. Za završetak radova ostala je izvedba spoja od otprilike 30 metara. Građevinska inspekcija provodi postupak te će se sukladno dobivenom rješenju pristupiti dovršetku radova.
 
Iako radovi nisu završeni sustav se održava u funkcionalnom stanju. U svrhu omogućavanja korištenja novoizgrađenog objekta kao i dijela postojećeg sustava poduzete su aktivnosti redovne kontrole i obilaska stanja uzvodnog dijela kanala, po potrebi ispumpavanje i ispiranje specijalnim vozilima za održavanje te prepumpavanje prijenosnom crpkom dionice u prekidu.
 
Po dobivanju rješenja građevinske inspekcije nastavit će se s aktivnostima i radovi će trajati otprilike još 60 dana.

Ugovorena vrijednost građenja iznosi: 3.186.270,50 kn (bez PDV-a).