Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnih kanala u ulicama Podolčica, Pahorit i Trakuliščica u naselju Đurđekovec

Izgradnja javnih kanala u ulicama Podolčica, Pahorit i Trakuliščica u naselju Đurđekovec

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja javnih kanala u ulicama Podolčica, Pahorit, Trakuliščica i Granđino, u naselju Đurđekovec, ukupne planirane duljine 1.800 m'.

Izradom projekta javnog kanala i njegovom izgradnjom omogućiti će se priključenje interne kanalizacije postojećih objekata kao i oborinske odvodnje s novouređenih prometnica na kanalizacijski sustav grada Zagreba s dovodom na Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, postizanje primjerenog standarda življenja te pozitivno utjecati na zaštitu okoliša.

U tijeku je izrada projektne dokumentacije.