Facebook Twitter Youtube
Gradska četvrt Sesvete
NAZIV INVESTICIJE VRSTA INVESTICIJE FAZA
Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda za VS Šimunčevec i izgradnja vodospremnika Šimunčevec izgradnja u tijeku
Rekonstrukcija (izmještanje) vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu Ulice Ivana Šimunovića - Sesvete izgradnja radovi završeni
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Radničkoj ulici, ogranak od k.br. 48 do Ulice Slavka Kovačića u Sesvetama   izgradnja radovi završeni
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - Gajišće izgradnja u planu
Rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Zagrebačkoj cesti do Bjelovarske ulice u Sesvetama izgradnja u planu
Rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Bjelovarskoj, Sesvetskoj, Kobiljačkoj i Dugoselskoj cesti u Sesvetama izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Hercegovačkoj ulici u Sesvetama izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Budimskoj ulici u Sesvetama izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Bagrema (Staro Brestje) u Sesvetama izgradnja u planu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Mažuranićevoj ulici (Kašina) izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Zagrebačkoj ulici projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u dijelu naselja Selčina - Sesvete projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od naselja Kašina do naselja Planina Donja projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Prekvršje - Liševo i precrpne stanice Liševo projektiranje u tijeku
Izgradnja vodospremnika Planina Donja projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbne mreže u nastavku Ulice Petra Zoranića i odvojku do k.br. 43a projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija javnog vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Jure Turića projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - Budorova i Kucljeva projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - Jelkovec projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - Veliki brijeg odvojak, Mali brijeg, Cetini odvojak (Kašina) projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - cjelina A projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - cjelina B projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - cjelina C projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - cjelina D projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - cjelina E projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - cjelina F projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - cjelina G projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - cjelina H projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - cjelina I projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - cjelina J projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - cjelina K projektiranje u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete - cjelina L projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Glavnica Gornja, VS Blaguša i PS Blaguša 1 projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Prepuštovec, Vurnovec i Gajec u Sesvetama izgradnja u nabavi
Proširenje vodoopskrbne mreže u naseljima Belovar i Lužan projektiranje u tijeku
Izgradnja javnog kanala i vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Đure Sudete projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Jalševečkoj cesti od k.br. 66 do k.br. 72 projektiranje u planu
Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u GČ Sesvete projektiranje u planu
Izgradnja javnih kanala u slivu sabirnog kanala Letnička - Olovska - Fučeki u naselju Sesvetska sela izgradnja priprema za početak
Rekonstrukcija i izgradnja javnih kanala u Ulici Krste Hegedušića i Grete Turković Srića s odvojcima u naselju Staro Brestje izgradnja radovi završeni
Izgradnja javnog kanala u Ulici Jerolima Miše izgradnja u nabavi
Izgradnja sabirnog kanala otpadnih voda naselja Dobrodol, Šimunčevec i Vuger selo - sliv sabirnog kanala "Šimunčevečka" izgradnja u nabavi
Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje Sesveta i Sesveta istok izgradnja u planu
Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje dijela naselja Kraljevački Novaki i zapadno od Popovečke ceste izgradnja u planu
Izgradnja spoja sustava odvodnje Sesvete - istok na CUPOV Grada Zagreba izgradnja u planu
Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje naselja Popovec izgradnja u planu
Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje naselja Sesvetska Sopnica izgradnja u planu
Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje dijela naselja Gajišće - sliv dolinskog kanala Gajišće u Sesvetama izgradnja u planu
Rekonstrukcija javnog kanala u Vinogorskoj ulici u naselju Staro Brestje izgradnja u planu
Rekonstrukcija kolektora "Rimski put" od Slavonske avenije do Savske ceste u naselju Jelkovec projektiranje u tijeku
Izgradnja javnog kanala u ulicama Trnavec i Grička u naselju Dobrodol projektiranje u tijeku
Izgradnja javnog kanala u Aleji mira projektiranje u tijeku
Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Belovar (dio), Blaguša, Budenec, Cerje, Drenčec, Gajec, Glavničica, Kašina, Lužan, Paruževina,
Prepuštovec, Soblinec, Šašinovec, Vurnovec i Žerjavinec - I., II. i III. faza
izgradnja u planu
Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Belovar (dio), Adamovec, Moravče, Jasenovec, Glavnica Gornja i Glavnica Donja (SI dio GČ Sesvete) - IV. faza izgradnja u planu
Rekonstrukcija javnih kanala u južnim odvojcima Dobrodolske ceste i Ulici Zagošće projektiranje u tijeku
Izgradnja odvodnje dijela naselja Vugrovec donji, Vugrovec gornji i Goranec projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija dolinskog kanala Mesci - Istarska (Kraljevečki Novaki) izgradnja u planu
Izgradnja javnih kanala u odvojku ulica Breg i Klanjec, naselje Đurđekovec projektiranje u tijeku
Izgradnja javnog kanala u Ulici Stjepana Mikuša projektiranje u tijeku
Izgradnja sekundarnih kanala odvodnje otpadnih voda dijela naselja Vugrovec donji, Vugrovec gornji i Goranec u Sesvetama - sliv sabirnog kanala Vugrovec - Goranec projektiranje u tijeku
Izgradnja kanalizacijske mreže u dijelu naselja Prekvršje, Kašinska Sopnica, Kučilovina, Planina donja, Planina gornja projektiranje u tijeku
Izgradnja javnog kanala u Štribenskoj ulici projektiranje u tijeku
Izgradnja javnog kanala u Ulici Josipa Račića u naselju Staro Brestje projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija odvodnje dijela naselja Sesvetska Selnica projektiranje u tijeku
Izgradnja odvodnje dijela naselja Dobrodol, Šimunčevec i Vuger selo izgradnja u planu
Izgradnja javnog kanala u Ulici Slavka Kovačića s odvojcima projektiranje u planu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Jerolima Miše projektiranje u tijeku
Izgradnja javnih kanala u ulicama Podolčica, Pahorit i Trakuliščica u naselju Đurđekovec projektiranje u tijeku