Facebook Twitter Youtube
Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje s javnošću

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je internetsko savjetovanje otvoreno možete uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt općeg akta.

Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.

E-mail: vio.savjetovanje@zgh.hr