Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Planinskoj ulici
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Planinskoj ulici. Realizacijom istog omogućit će se nesmetana vodoopskrba svih korisnika, poboljšanje pogonskih stanja, smanjenje gubitaka vode, smanjenje kvarova, protupožarna zaštita, što će znatno doprinijeti sigurnosti vodoopskrbe. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 687 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija kućnih priključaka.

U tijeku je izrada projektne dokumentacije te će se po ishođenju građevinske dozvole planirati izgradnja.