Facebook Twitter Youtube
Muzej vodoopskrbe
Muzej vodoopskrbe otvoren je prilikom obilježavanja 100-te obljetnice vodovoda. Za potrebe muzeja uređena je jednokatna zgrada na vodocrpilištu Mala Mlaka. Eksponati su postavljeni na vanjskom i unutrašnjem prostoru. Na vanjskom prostoru izloženi su veći eksponati iz vodoopskrbe grada izgledom zanimljivi (stari nadzemni hidrant, ručni bager i slično) dok je unutrašnja postava izložbenih primjeraka podijeljena na nekoliko cjelina:
  • dokumenti iz povijesti razvoja grada i opskrbe vodom (svečana povelja o osnutku zagrebačke vodoopskrbe koju je izdao i potpisao austrougarski car  Franjo II i hrvatski ban Mažuranić),
  • prikaz vodoopskrbnog sustava (crpljenje i korištenje vode, tehnike mjerenja, održavanje sustava).

Čitava zamisao muzeja prilagođena je količini materijala koji se prikazuje, a sam postav zamišljen je na način da se uz stalnu postavu mogu unositi novi eksponati.

Značaj muzeja, koji je uz muzej bečkog vodovoda jedini takvog tipa u ovom dijelu Europe, treba sagledavati kao prezentacijsko-povijesni razvoj, u smislu prikazivanja najzanimljivijih shema - projekata vezanih uz širenje vodoopskrbnog područja, tehnički razvoj u okviru kojeg se prikazuje na konkretnim predlošcima tehnološki razvoj i tehnologije koje su taj razvoj pratile te obrazovni razvoj na način da se putem izloženih eksponata pouči stručni kadar, studenti i učenici.

Posjet Muzeju moguć je u grupama, uz prethodni dogovor.

e-mail: vio.muzej@zgh.hr