Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Vojkovićkoj ulici
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Vojkovićkoj ulici. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 1.194 metara. Ishođena je građevinska dozvola te se planira pokretanje postupka javne nabave za ugovaranje izvođenja radova u 2023. godini. S obzirom da je na predmetnoj lokaciji u projektiranju, odnosno na ishođenju građevinske dozvole i izgradnja kanalizacijske mreže radove će biti potrebno uskladiti s izgradnjom javnog kanala.

Procijenjena vrijednost građenja je 480.000,00  (bez PDV-a).