Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Vojkovićevoj ulici
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Vojkovićevoj ulici. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 1.190 metara. Ishođena je građevinska dozvola te se planira pokretanje postupka javne nabave za ugovaranje izvođenja radova u 2024. godini, odnosno sukladno s planiranim radovima na izgradnji javnog kanala.

Procijenjena vrijednost građenja je 3.600.000,00 kn (bez PDV-a).