Facebook Twitter Youtube
Odluke
 
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o cijeni vodnih usluga od dana 24. siječnja 2023. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/2023, Glasnik Zagrebačke županije 10/2023)
Odluka o cijenama vodnih usluga od 13. veljače 2012. godine
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijenama vodnih usluga od 17. travnja 2014. godine
Odluka o izmjenama Odluke o cijenama vodnih usluga od 29. listopada.2015. godine
Odluka o dopuni Odluke o cijenama vodnih usluga od 1. kolovoza 2018. godine
Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina (NN 21/2023) obustavljena od primjene temeljem Odluke Vijeća za vodne usluge KLASA: 325-11/23-03/35, URBROJ: 346-99-23-2 od 2. ožujka 2023. godine
Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina (NN 17/2022)
Odluka o dopunama i izmjenama općih i tehničkih uvjeta od 28.6.2019. godine
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Zagreb)
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe (Samobor)
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Sveta Nedelja)
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Općina Stupnik)
Odluka o trećim izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (Općina Stupnik)
Odluka o četvrtim izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (Općina Stupnik)
Odluka o cijenama izvanrednog ispitivanja vodomjera
Odluka o privremenom korištenju vodnih usluga
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o obustavi plaćanja troškova izgradnje priključka na komunalne vodne građevine
Odluka o vodnom redarstvu
Odluka o naknadi za razvoj sustava javne odvodnje na području Grada Samobora (NN 74/2023)
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o obustavi plaćanja troškova izgradnje priključka na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada Zagreba 42/2023)
Odluka o dopuni Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga od 6.7.2018. godine
Odluka o dopuni Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga od 3.8.2018. godine
Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti