Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda i javnog kanala u Ulici Franje Dursta
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda i javnog kanala u Ulici Franje Dursta.

Prema postojećem stanju sustava javne odvodnje u ulici Franje Dursta izgrađen je javni kanal profila Ø40 cm. Pregledom postojećeg kanala uočena su znatna strukturalna oštećenja koja utječu na mehaničku stabilnost i uvjete eksploatacije, odnosno uvjete vodonepropusnosti i protočnosti. Iz svega navedenog kanal javne odvodnje potrebno je rekonstruirati. Izradom ovog projekta omogućit će se rekonstrukcija postojećeg kanala u ulici Franje Dursta, što je preduvjet za uređenje prometnice, omogućavanje valjane odvodnje gravitirajućeg prostora i pozitivnog utjecaja na zaštitu okoliša. Trasa budućeg javnog kanala planirana je u duljini 165 metara, a ukupna planirana duljina planiranog vodoopskrbnog cjevovoda iznosi 175 m.

U tijeku je postupak nabave za ugovaranje projektiranja.