Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija javnog kanala  i vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Jelenovac
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija kanala za odvodnju objekata uz ulicu Jelenovac od kod k.br. 2. Stanovnici ulice Jelenovac u Zagrebu svojevremeno su vlastitim sredstvima izgradili kanalizaciju koja se proteže istočno od stambenih objekata kroz park šumu Jelenovac. Tokom eksploatacije i zbog neodržavanja iste, došlo je do urušavanja navedenog kanala sa ispuštanjem otpadnih voda po terenu (šumi) iz čega proizilazi potreba za izgradnjom novog javnog kanala. Izgradnjom predmetnog javnog kanala osigurati će se kvalitetnija i sigurna odvodnja slivno pripadajućih objekata na isti.

Ukupna planirana duljina iznosi 350 metara.

Izrađen je idejni projekt, u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole te će se po ishođenju građevinske dozvole planirati izgradnja.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 300.000,00 € (bez PDV-a).